Siri har alltid hatt stor interesse for dyr og hund. Etter å ha hatt en veldig godt dressert kanin ble hun interessert i dyreadferd og læring. I 2012 fikk hun endelig sin egen hund, en dvergschnauzer (Oscar), og har drevet aktivt med hundetrening siden han kom i hus. Han har lært henne mye om viktigheten av samarbeid og engasjement, som er fokus og kjerneområder i hennes hundetrening. Nå har hun cocker spanielene Vinje (2019) og Tokke (2023) som trenes mot jakt og lydighet. Sammen med Vinje konkurrerer hun i konkurranselydighet.
 
Som instruktør legger Siri vekt på å finne løsninger som fungerer for både hund og eier, og gi dem verktøy de kan bruke i hverdagen og i videre trening. Hun liker å jobbe med hund og eier som en helhet, og ønsker at begge skal oppleve fremgang og mestring på kurs. Hun er opptatt av å utvikle supre belønninger slik at læring blir en lek for hunden. Målet for treningen er alltid å få fremgang samtidig som man bygger opp hundens motivasjon og selvtillit.
 
Hun er veldig nysgjerrig og kunnskapstørst og går derfor stadig kurs for å lære mer og utvikle seg som trener og instruktør.  I 2018 fullførte hun instruktørutdannelsen hos Catch, og i 2020 videreutdannet hun seg for Eva Bodfäldt. Hun har gått kurs for blant annet Inger Østlie, Tobias Gustavsson, Jens Frank, Jessica Åberg, Siv Svendsen, Maria Brandel, Lotte Nordli, Astrid Ellefsen, Maren Teien, Thomas Stokke, Peder Christiansen og Hannah Brannigan.
 
Siri er godkjent instruktør og dommer i Norsk Smellerklubb. Hun har utdanning innen pedagogikk (praktisk-pedagogisk utdanning) fra NTNU og jobber til daglig som lærer.
 

Planlagte kurs med Siri Aakre