Gunhild er vår dyktige instruktør i avd. Kongsberg.

Gunhild Engen er utdannet barnevernspedagog, og jobben hennes baserer seg på veiledning og samtaler med barn og familier. I jobben møter hun mennesker med ulike utfordringer, hvor hennes oppgave er å belyse hva som fungerer godt, og hjelpe mennesker til å gjøre mer ut av dette. Hun trives godt med at hennes jobb gir henne muligheten til å utgjøre en forskjell i positiv retning for mange mennesker.
 
Gunhilds interesse for å arbeide med mennesker og hund har ført til mange både teoretiske og praktiske kurs innenfor disse temaene. Her kan nevnes Ettårig klikkertrenerkurs hos Canis, ettårig kurs i spesialsøk samt instruktørutdannelse hos Trondheim hundeskole, dyreassisterte intervensjoner fra UMB, kommanderingskurs i LP fra NBHK, læring og motivasjon fra NTNU, samt læringsteori - teoretisk og anvendt fra UMB. Hun har også en rekke kurs holdt av nevneverdige instruktører som Maria Brandel, Heidi Billkvam, Maren Teien, Siv Svendsen, Tobias Gustavsson mfl. på CV-en som gjenspeiler hennes lidenskap for konkurranselydighet, og ikke minst hund generelt.
 
Gunhild tok sin første ettårige instruktørutdannelse hos Trondheim hundeskole i 2008, og har siden også utdannet seg som instruktør trinn 1. Gunhilds hovedinteresse ligger per i dag på konkurranselydighet, rallylydighet og gjeting. Gunhild har vært praktiserende instruktør siden 2009. Som instruktør liker Gunhild å finne løsninger og metoder som er tilpasset hver enkelt ekvipasje. Både hunder og mennesker ulike, og dette gir en unik mulighet til å finne metoder som passer hver enkelt.  
 
Hun liker jobbe med både mennesker og hunder, og er opptatt av hva som er motiverende for ekvipasjen som en helhet. Gunhild ser frem til å dele av sin kunnskap, og gleder seg til å bli kjent med mange nye hunder og mennesker gjennom sin instruktørrolle hos Catch.
 
 
 

Planlagte kurs med Gunhild Engen