Lørdag 11. januar Nathalie Nielsen Drøbak & omegn

Apporteringskurs for fuglehunder

Belønningsbasert apportkurs.

Kr. 1900,-