Ønsker du å utvikle deg selv som hundetrener? Ønsker du å bli skikkelig god på klikkertrening? På dette kurset vil du lære effektive treningsteknikker som sannsynligvis vil få deg til å se hundetrening i et helt annet perspektiv.

CATCH Klikkertrenerutdannelse (kveldskurs)
Kurset går over 4 moduler og etter gjennomført kurs skal du ha utviklet svært god forståelse for hundetrening både i teori og praksis.
 
Vi setter av mye tid til praktisk trening av hund på kurset. Samtidig må det også påberegnes en del tid til egentrening mellom samlingene, da det deles ut både praktiske og teoretiske hjemmelekser og prosjektoppgaver.
 
Læringsteori og innlæringsteknikker vil være et sentralt tema under utdannelsen. Boken "Lydighetstrening i teori og praksis" vil være en av de viktigste pensumbøkene til dette kurset.
 
Klikkertrenerkurset er ikke et instruktørkurs, men et kurs for deg som ønsker å utvikle deg selv som trener av hund.
 
Kurset består av 4 moduler, hver modul går over 4 kvelder á 3 timer pr gang.
 
Modul 1: Læringsteori & Grunnferdigheter
 
Første helgen legges det størst vekt på innlæring av nye atferder. Du vil lære om de viktige grunnferdighetene og hvordan du effektivt kan bruke treningsteknikker som bl.a shaping, targeting, lokking og tilrettelegging. Klikkertrening er et sentralt tema denne helgen
 
Du får også en grundig innføring i læringsteorien der du vil lære om positiv og negativ forsterkning, positiv og negativ straff, ekstinksjon.
 
Modul 2: Kriterier & Loggføring
 
Andre helgen tar vi for oss hvordan du kan bli skikkelig god til å planlegge treningen din. Du vil også lære hvordan du kan benytte loggføring for at treningsøktene skal bli mest mulig effektive og gi god progresjon. Du vil lære hvordan du setter riktige kriterier i treningen. I tillegg fortsetter vi treningen på grunnferdighetene som vi begynte med første helg. Innlæringsteknikker og belønningsteknikker er også tema denne helgen.
 
Modul 3: Stimuluskontroll - hvordan lære inn sikre signaler!
 
Tredje helg er hovedtemaet: Hvordan lære inn sikre signaler. Vi går gjennom de fem trinnene for å få full stimuluskontroll på atferd. Du lærer også å veksle mellom det å ha kommando på atferd og frivillig atferd.
Denne helgen skal vi også ha fokus på forstyrrelsestrening & selvkontroll.
 
Utdeling av teoretisk hjemmeeksamen.
 
Modul 4: Atferdskjeder
 
Hovedtema for den fjerde helgen er hvordan du kan sette sammen flere øvelser til en kjede og konkurransetrening. Vi tar for oss baklengskjeding og forlengskjeding. Fordeler og ulemper. Vi jobber i praksis både med kjeder som styres av kommandoer og "miljøsignal".
 
Praktisk eksamen 
  
Avslutning og utdeling av diplom.
 
Pensumbøker:
  • Från valp till stjärna (Maria Brandel)
  • Shaping (Thomas Stokke & Fanny Gott)
  • Lydighetstrening i teori og praksis (Morten Egtvedt & Cecilie Køste)
  • Don't shoot the dog (Karen Pryor)
Vi ønsker deg velkommen til et spennende og lærerikt år! Det skal være GØY å trene hund! :-)
 
Instruktør: Camilla Lien
Instruktøren på dette kurset er utdannet klikkerinstruktør fra Canis (2005) og har holdt 1-3 klikkertrenerkurs årlig siden 2006. 
 
 

Tilleggsinformasjon

Dato for modulene:

Modul 1:

3 mars

10 mars

17 mars

24 mars

Modul 2:

26 mai

2 juni

9 juni

16 juni

Modul 3:

18 august

25 august

1 september

8 september

Modul 4:

13 oktober

20 oktober

27 oktober

3 november

Sted: Hvalsmoen, Hønefoss

Kursinformasjon

Påmeldingsskjema