Har du barn som viser interesse for hund og hundetrening? Eller ønsker dere som familie råd og veiledning om tema hund og barn? Da er dette minikurset en fin aktivitet for hele familien!

Det er ingen krav til forkunnskaper eller alder på barna da de deltar sammen med foreldre/besteforeldre e.l. Kurset tilpasses det nivået deltakerne er på. Ingen krav til hundens alder eller forkunnskaper.

Det at barn får mulighet til å vokse opp sammen med hunder er en berikelse for både barn og hund. Men det krever også mye av familien for at dette skal gå så smidig som mulig. Målet med kurset er at familien skal få råd og veiledning om hvordan det kan legges til rette for at barna og hunden skal gå godt overens sammen. Barna skal få oppleve mestring gjennom å lære seg hvordan de kan være med på aktivisere hunden ved hjelp av positive treningsmetoder, og ha det gøy sammen. Og vi ønsker å hjelpe barna, og de voksne til bedre å forstå hvorfor hunden gjør som den gjør.

Barna får også prøve seg i praktisk trening av hund i form av grunnferdigheter, nese arbeid og enkle triks.

Inkludert i kurset er:

  • Klikker 

Dette er et kurs for hund med familie. Familiemedlemmer er derfor velkommen til å delta uten ekstra kostnad.

Vi har små grupper på alle kurs, slik at instruktøren får god tid til individuell veiledning.

Planlegger dere, besteforeldre eller andre barna er mye sammen med å anskaffe seg hund? Da kan man bli med på kurset som observatør, og lære seg noen nyttige råd og tips før hunden ankommer familien!


Velkommen til et nyttig og lærerrikt kurs!

Tilleggsinformasjon

Minikurset foregår over en dag.

Mandag 7/10 kl.12-1430.

Sted: Enok Sletengens veg 38, Hernes

Treningen foregår på gress, utendørs.

Kursinformasjon

Påmeldingsskjema

Påmeldingen for dette kurset er stengt.