Eva Bodfäldt kommer til Hønefoss for å videreutdanne instruktører, og lære interesserte hundetrenere om de viktige prinsippene bak «Kontaktkontraktet»!

Videreutdanning for instruktører - Kontaktkontraktet m/Eva Bodfäldt

Dette kurset fokuserer på å skape en god relasjon og samarbeid mellom hund og eier, og å bygge et godt fundament gjennom viktige grunnleggende ferdigheter. Med en positiv holdning til hundetrening, og et ønske om å forebygge problemer, konsentrerer Eva seg om å bygge en god relasjon heller enn å trene på kommandoer. Eva Bodfäldt vil lære oss viktige kunnskaper og øvelser om samarbeid og kontakt, engasjement og passivitet, belønningssystem og belønningssignaler. 

Som instruktør i «Kontaktkontraktet» vil du få med deg verktøy som hjelper deg i møte med hundeeierens ulike behov, og du vil lære deg hvordan dere kan oppnå gode resultater gjennom blant annet sladretrening, lek og ro-øvelser. Eva vil også gjennomgå hvordan man korrigerer hunden uten at det går på bekostning av relasjonen, og hvordan man håndterer og løser opp i konfliktsituasjoner på best mulig måte. 

Kurset også inkludere:

  • Hvordan utvikle samarbeidet gjennom kontakt og engasjement, og passivitet/håndtering. Dette blir grunnlaget for all videre hundetrening. 
  • Hvordan utvikle optimale belønninger og belønningsrutiner. Dette er en forutsetning for å lykkes videre i treningen.
  • Hvordan utvikle strategier for å integrere de nye kunnskapene og ferdighetene i ditt eget hverdagsmiljø og egne kurs.

Eva Bodfäldt vil gå igjennom alt du som instruktør trenger å lære for å holde kurs i prinsippene bak boken «Kontaktkontraktet». Dette kurset kan også passe for deg som er hundetrener og som har lyst til å sette deg skikkelig inn Eva sine tanker om kontakt og samarbeid, og prinsippene bak «Kontaktkontraktet».  

Merk at du ikke deltar med egen hund, men at du vil lære hvordan du jobber med ulike hunder, av ulike rase og alder, og deres eiere for å utvikle deres samarbeid og kontakt.

Du vil få best utbytte av kurset dersom du har god kunnskap om «Kontaktkontraket». Boken inneholder mange konkrete tips og råd om hvordan du kan utvikle samarbeid mellom hund og mennesket, og det forventes at du har satt deg inn i dette i forkant av kurset. 

**Inkludert i kursprisen er et foredrag torsdag 2.1 2020.

Kurset går over 3 dager kl. 9.00-17.00. Pris kr. 5500,-.

 

Tilleggsinformasjon

Kurset går fredag, lørdag og søndag kl. 9.00-17.00.

Sted: Hvalsmoen, Hønefoss

Kursinformasjon

Påmeldingsskjema

Påmeldingen for dette kurset er stengt.