Ønsker du å utvikle deg selv som hundetrener? På dette kurset vil du lære effektive treningsteknikker som sannsynligvis vil få deg til å se hundetrening i et helt annet perspektiv.

CATCH Hundetrenerutdannelse
Kurset går over 4 helger og etter gjennomført kurs skal du ha utviklet svært god forståelse for hundetrening både i teori og praksis.
 
Vi setter av mye tid til praktisk trening av hund på kurshelgene. Samtidig må det også påberegnes en del tid til egentrening mellom samlingene, da det deles ut både praktiske og teoretiske hjemmelekser og prosjektoppgaver.
 
Læringsteori og innlæringsteknikker vil være et sentralt tema under utdannelsen. Boken "Från valp till stjärna" av Maria Brandel vil være en av de viktigste pensumbøkene til dette kurset.
 
Hundetrenerkurset er ikke et instruktørkurs, men et kurs for deg som ønsker å utvikle deg selv som trener av hund.
 
1. Samling
 
Første helg legges det størst vekt på innlæring av nye adferder. Du vil lære hvordan du kan bruke treningsteknikker som bl.a shaping, targeting, lokking og tilrettelegging for å lære inn nye adferder hos hunden.
 
Du får også en grundig innføring i grunnferdighetstrening, positiv og negativ forsterkning, positiv og negativ straff, ekstinksjon og treningsteknikker som vil forandre din måte å legge opp treningen på.
 
2. Samling
 
Andre helg legges det størst vekt på å lage treningsplaner og å lære å sette riktige kriterier i treningen. Du vil lære om 80%-regelen, loggføring av trening og å lage gode kriterieplaner. I tillegg fortsetter vi treningen på grunnferdighetene som vi begynte med første helg. Innlæringsteknikker og belønningsteknikker er også tema denne helgen.
 
3. Samling
 
Tredje helg er hovedtemaet: Hvordan lære inn sikre kommandoer. Vi går gjennom de fem trinnene for å få full stimuluskontroll på adferd. Du lærer også å veksle mellom det å ha kommando på atferd og frivillig atferd.
Denne helgen skal vi også ha fokus på forstyrrelsestrening & selvkontroll.
 
4. Samling
 
Hovedtema for den fjerde helgen er hvordan du kan sette sammen flere øvelser til en kjede og konkurransetrening. Vi tar for oss baklengskjeding og forlengskjeding. Fordeler og ulemper. Vi jobber i praksis både med kjeder som styres av kommandoer og "miljøsignal".
 
Avslutning og utdeling av diplom.
 
Pensumbøker:
  • Från valp till stjärna (Maria Brandel)
  • Kontaktkontraktet (Eva Bodfält)
  • Starka tillsammans (Jenny Wibäck)
  • Lydighetstrening i teori og praksis (Morten Egtvedt & Cecilie Køste)
  • Don't shoot the dog (Karen Pryor)
Vi ønsker deg velkommen til et spennende og lærerikt år! Det skal være GØY å trene hund! :-)

Tilleggsinformasjon

Kurset går over følgende helger:

18-19 august

6-7 oktober

17-18 november

15-16 desember

Sted: Hvalsmoen, Hønefoss

Instruktører: Èloïse Willems og Camilla Lien

Kursinformasjon

Påmeldingsskjema