Ønsker du en hund som går pent i bånd og som oppfører seg rolig når man passerer andre hunder ute på tur? På dette kurset starter vi med grunnøvelser for å få god kontakt med hunden, vi øker gradvis forstyrrelsene og trener på passering av andre hunder.

Gå pent i bånd og passeringstrening

Å ha en hund som kan gå pent i bånd gjør turen hyggeligere og vi går derfor gjerne mer tur med hunden som har positive ringvirkninger på resten av hundeholdet. Å ha god kontakt med hunden ute på tur legger også grunnlaget for å få til passeringer av hunder og andre ting som hunden synes er spennende.

Vanskeligheter med å passere andre hunder på tur er et av de vanligste problemene hundeeiere har med hundene sine. Dette gjelder både for hunder som er overivrige hilsere og hunder som viser usikkerhet/aggresjon i hundemøter. Kurset passer også for deg som ønsker å lære hunden din gode vaner på tur før problemene oppstår. 

Vi jobber med å få en hund som kan gå pent i bånd også med forstyrrelser til stede. For å få til dette starter vi med å trene på god kontakt og fokus fra hunden. Dette ligger i bunn for alle aktiviteter vi ønsker å gjøre sammen med hunden.

Alle våre kurs er belønningsbaserte og vi ser på hva som er belønning for din hund. Vi snakker om forskjellige typer belønninger, både de vi har kontroll på og de tingene hunden din liker som ute i naturen vi ikke har så mye kontroll over.

Etter at vi har dannet et godt grunnlag med kontakt og fokus fra hunden begynner vi å jobbe med å gå pent i bånd med forskjellige forstyrrelser. Vi gjør øvelser som skal lære hundene å beherske seg. Vi har tro på at om vi lar hundene selv få finne ut av hva som lønner seg så lærer de bedre og blir flinkere til å forstå at dette gjelder i mange situasjoner. 

Å ha en hund som rolig og behersket kan passere hunder og andre fristelser ute på tur gjør turen mer behagelig for både eier og hund. Vi trener på teknikker for å passere hunder ute på tur som hjelper både de overivrige hundene og de litt usikre hundene. Under kurset setter vi av god tid til å trene på passeringer av andre hunder etter at vi har lagt et god grunnlag med fokus og kontakt. Målet er at vi også her kan trappe opp forstyrrelsen ved at hundene kan passere nærmere hverandre, mens de løper, osv.

Kurset har maksimum 6 deltagere. Dette gjør vi har god tid til individuelle spørsmål og veiledning samtidig som vi får trent med andre hunder tilstede.

Etter hver kurskveld får du tilsendt en epost som beskriver øvelsene vi har gjort den kvelden. Eposten inneholder både en oppsummering av det vi har gjort og hvordan du på egen hånd kan jobbe videre med øvelsen.

På alle våre kurs er hovedfokus på å lære eieren riktig treningsteknikk. Du vil lære treningsprinsipper som gjør deg i stand til å fortsette treningen selvstendig etter kurset. 

-------------------

OBS! Kurset passer ikke for hunder med større/alvorlige aggresjonsproblemer. Da anbefaler vi i stedet at man melder seg på en atferdskonsultasjon. Ta kontakt med instruktøren om du er usikker på om dette er et kurs for deg.

Tilleggsinformasjon

Kurset går over 6 onsdagskvelder kl. 19-20.

Kursinformasjon

Påmeldingsskjema