Har du en utfordring med hunden din? Vil du lære hvordan du former hunden slik du ønsker? Hvordan du kan få en rolig og balansert hund ved hjelp av enkle teknikker? Da er dette kurset for deg. Dette vil alltid innebære, tillit, trygghet, god læring og høy mestring, men på et helt annet intensitetsnivå enn man kanskje er vandt med, hva gjelder å søke god adferd. Egne hunder brukes aktivt i kurset for å vise og eksemplifisere.

Kurs med Anders Davidsen (SAHD) - Adferd og hverdagslydighet
I samarbeid med Catch Hundetrening Gjøvik, kommer SAHD og holder et helgekurs i Adferd og hverdagslydighet.
 
Dersom du har en utfordring med hunden din, noe som oppleves vanskelig - Har du mulighet til å få hjelp til dette her. Instruktør Anders Davidsen er spesielt opptatt av adferd, har lang erfaring med problemløsning og mange gode resultater på dette feltet bak seg.
 
Kurset retter seg etter de vanlige pedagogiske prinsipper hva gjelder innlæring, men hundens adferd bygger i all hovedsak på de etologiske prinsipper (hundens naturlige adferd)
Dette vil alltid innebære, tillit, trygghet, god læring og høy mestring, men på et helt annet intensitetsnivå enn man kanskje er vandt med, hva gjelder å søke god adferd
Egne hunder brukes aktivt i kurset for å vise og eksemplifisere.
 
Les mer om kursholder Anders Davidsen her:
https://sahd.simplero.com/page/180316
 
Vil du lære hvordan du kan forme hunden slik du ønsker, slik at hverdagen din sammen med hunden blir enda bedre?

Kurset er et helgekurs og går over to dager, Lørdag og Søndag.
 
Passer for unghunder og voksne, men kan også ta inn valper ved avtale.
Dette kurset fokuserer på:
// Hvordan forstå hundens behov
// Hvordan få en roligere hund
// Hvordan kunne møte andre hunder og mennesker
// Hvordan lære seg å få kontakt med hunden
// Hvordan lære hunden å gå pent i bånd
// Hvordan lære hunden SELV å takle vanskelige ting.
// Hvordan gi hunden forutsetninger for mestring uten å måtte mate og lokke hele tiden.
// HVORDAN FORME HUNDEN SLIK DU ØNSKER
etc....

Vi vil ha teori halve Lørdag og deretter er det trening med hund resten av helga.

Kurset har som formål å hjelpe deg og hunden din til en lettere hverdag sammen 🙂
Vi håper du skal merke betydelig fremgang.
 
Vi jobber ut fra teorien om at hunden skal føle tillit, trygghet og balanse, men samtidig være i stand til å mestre den hverdagen vi lever, slik vi ønsker det. Da snakker vi om å søke tilstrekkelig med ro (lage en av-knapp), tilstrekkelig kontakt og tilstrekkelig kontroll og tillit.
Vi bruker alltid egne hunder aktivt i våre kurs, både for å demonstrere, men også for å vise hva man får med våre metoder; trygge, rolige og pålitelige hunder.

Tilleggsinformasjon

Kurset holdes over to dager, og det holdes innendørs i vår treningshall på Breiskallen. Det er mulig at enkelte sekvenser av kurset holdes utendørs, men da på samme sted.

Kurstider:

Lørdag 22.10: Kl. 09.00-16.00

Søndag 23.10: Kl 09:00-15.00

Kursinformasjon

Påmeldingsskjema