Ønsker du å bli skikkelig god til å trene hund? På dette kurset vil du lære effektive treningsteknikker som sannsynligvis vil få deg til å se hundetrening i et helt annet perspektiv.

CATCH Hundetrenerutdannelse

Kurset går over 4 helger og etter gjennomført kurs skal du ha utviklet svært god forståelse for hundetrening både i teori og praksis.

På dette kurset blir det satt av mye praktisk trening av hund. Både på kurset og mellom samlingene. Det deles ut både praktiske og teoretiske hjemmelekser og prosjektoppgaver.

Læringsteori og innlæringsteknikker vil være et sentralt tema under utdannelsen.

Hundetrenerkurset er ikke et instruktørkurs, men et kurs for deg som ønsker å utvikle deg selv som trener av hund. Dette er også et svært godt kurs å ha i bunnen dersom du har lyst til å gå instruktørkurs siden.

Har du planer om å delta på CATCH Instruktørutdannelse, så bør du ha gått Hundetrenerutdannelsen først for å få best utbytte av instruktørkurset.

1. Samling: Læringsteori & Grunnferdigheter

Første helgen legges det størst vekt på innlæring av nye atferder. Du vil lære om de viktige grunnferdighetene og hvordan du effektivt kan bruke treningsteknikker som bl.a shaping, targeting, lokking og tilrettelegging. Klikkertrening er et sentralt tema denne helgen

Du får også en grundig innføring i læringsteorien der du vil lære om positiv og negativ forsterkning, positiv og negativ straff, ekstinksjon.

2. Samling: Kriterier & Loggføring

Andre helgen tar vi for oss hvordan du kan bli skikkelig god til å planlegge treningen din. Du vil også lære hvordan du kan benytte loggføring for at treningsøktene skal bli mest mulig effektive og gi god progresjon. Du vil lære hvordan du setter riktige kriterier i treningen. I tillegg fortsetter vi treningen på grunnferdighetene som vi begynte med første helg. Innlæringsteknikker og belønningsteknikker er også tema denne helgen.

3. Samling: Stimuluskontroll - hvordan lære inn sikre signaler!

Tredje helg er hovedtemaet: Hvordan lære inn sikre signaler. Vi går gjennom de fem trinnene for å få full stimuluskontroll på atferd. Du lærer også å veksle mellom det å ha kommando på atferd og frivillig atferd.
Denne helgen skal vi også ha fokus på forstyrrelsestrening & selvkontroll.

Utdeling av teoretisk hjemmeeksamen.

4. Samling: Atferdskjeder

Hovedtema for den fjerde helgen er hvordan du kan sette sammen flere øvelser til en kjede og konkurransetrening. Vi tar for oss baklengskjeding og forlengskjeding. Fordeler og ulemper. Vi jobber i praksis både med kjeder som styres av kommandoer og "miljøsignal".

Praktisk eksamen (fremføring av grunnferdigheter).

Avslutning og utdeling av diplom.

Pensumbøker:
Shaping (Thomas Stokke & Fanny Gott)
Lydighetstrening i teori og praksis (Morten Egtvedt & Cecilie Køste)
Bäste starten (Siv Svendsen & Maria Brandel)
Kontaktkontraktet (Eva Bodfält)
Don't shoot the dog (Karen Pryor)

Vi ønsker deg velkommen til et spennende og lærerikt år! Det skal være GØY å trene hund! :-)

Tilleggsinformasjon

Kurset holdes over 4 helger

Lørdag og søndag 10-16

Helg 1: 3 og 4 september

Helg 2: 1 og 2 oktober

Helg 3: 29 og 30 oktober

Helg 4: 26 og 27 november

Kursinformasjon

Påmeldingsskjema

Påmeldingen for dette kurset er stengt.