Nosework er en spennende hundesport som passer for alle hunder. Dette kurset introduserer hund og fører for nosework og får dere i gang med treningen.

Nosework er en søkssport, som passer for absolutt alle hunder, uansett alder. Sporten er inspirert av operative spesialsøkshunder, og ble etablert i USA tidlig på 2000-tallet, med første offisielle konkurranse i 2009. 

Søk er en utrolig enkel og morsom måte å aktivisere hundene på. Det kreves hverken mye tid eller utstyr for å holde på med nosework. Nervøse og reaktive hunder viser ofte ekstra store fordeler ved å trene nosework siden det gjøres indidivuelt og er med på å bygge dem opp på en god måte. 

Nosework som hundesport består av LGT (luktgjennkjenningstest), som hundene må gjennom for å kunne begynne å konkurrere, og klasse 1, 2 og 3.

Det er fire ulike søksområder:

 • Søk i emballasje
 • Søk på område ute
 • Søk i rom
 • Søk på kjøretøy

For mer info om nosework og oversikt over konkurranser, se www.nosework.no

På kurset vil vi se på temaer som:

 • hvordan bygge trygghet og glede i søket
 • ulike søksutfordringer ute og inne
 • å lese hunden og søket
 • hvordan man starter på veien mot LGT og konkurranse i klasse 1 for dem som ønsker dette

Om instruktøren:

Ane er instruktør ved CATCH Hundetrening avdeling Follo & Moss.

 • godkjent rallylydighetsinstruktør i NRL
 • godkjent noseworkinstruktør i NWN
 • Certified Training Partner fra Karen Pryor Academy

Hun vokste opp med terriere, men hovedinteressen på den tiden var hest og fugler.  Den store hunde(trene)interessen kom med hennes første egne hund, mopsen Bajas (2002). I tillegg til innlæring av atferder hos hund og fugl er hun over middels interessert i fysisk trening og skadeforebygging samt avl og oppdrett. Hun er nerd av natur og dermed ble klikkertreningen det naturlige valget. Hun elsker å lese og dra på kurs for å få økt forståelse og innsikt.

Hun er Certified Training Partner fra Karen Pryor Academy i USA der hun studerte for Terry Ryan (2014-2015) og tok klikkerINSTRUKTØRkurs hos Canis i 2015. Hun har gått brukssatsing for Elin S. Gjeruldsen (2014) og Stora Uppfödarutbildningen hos Kungliga Hundar (2014) samt godt over 30 ulike kurs for blant annet Anna Larsson, Fanny Gott, Maria Brandel og Siv Svendsen. Hun har også deltatt ved flere ClickerExpo-konferanser og gått kurs og seminarer for blant annet Karen Pryor, Michele Pouliot, Hannah Branigan, Ken Ramirez og Susan Friedman. Hun har dessuten praktisk-pedagogisk utdannelse fra Universitetet i Oslo og undervisningserfaring fra ungdomsskolen og videregående skole. Ane er for øyeblikket i gang med utdanning og sertifisering innen fysisk trening hos hund, et område hun har vært spesielt interessert i etter at Gummi, hennes første SBT, ble diagnostisert med mild HD og AD. Vi kan lære hundene alt de er fysisk og mentalt i stand til - og ofte kan vi gjennom måltrettet trening påvirke hva de er fysisk i stand til.

Gjennom årene har hun hatt irsk terrier, airedaleterrier, mops, whippet, Staffordshire bull terrier og glatthåret foxterrier, kelpie og border collie. I dag lever hun med Staffordshire bull terrieren Gaffa, border collien Strips og kelpien Terex. De trenes primært i lydighet, rally-lydighet og nosework men det blir også en hel del annen trening.   

Tilleggsinformasjon

Kurset går over lørdag og søndag kl. 10-16.

Sted: Hvalsmoen, Hønefoss (innendørs)

Kursinformasjon

Påmeldingsskjema