Positiv, belønningsbasert hundetrening er noe jeg virkelig brenner for, både når det gjelder hverdagstrening, atferdstrening og trening av en hundesport. Vekk med de metodene som utsetter hunder for masse ubehag og dårlig behandling – det er så unødvendig! Her har jeg samlet 8 gode grunner til å bruke positive og belønningsbaserte metoder.

 

1 .   H U N D E N   D I N   V I L   V Æ R E   M E D   D E G

Det viktigste punktet først; hunden din vil være sammen med deg fordi det er hyggelig å være sammen med deg. Det vil styrke deres relasjon og samarbeid, også i hundetreningen. Hvordan skal du få en hund som ønsker å trene sammen med deg og eventuelt gå konkurranser med deg, hvis det ikke finnes noe tillit mellom dere?

2 .   D U   F Å R   E N   T R E N I N G S G L A D   H U N D

Trener du positivt og belønningsbasert vil du få en hund som synes trening er kult og som er ivrig etter å få utføre øvelser og momenter. Forskning viser at hundens belønningssenter i hjernen blir stimulert og frigjør dopamin. Resultatet er at hunden din føler glede. Bruker vi ubehag i treningen, stimulerer vi heller straffesenteret, som medfører at hunden kan blir redd eller sint, og utvikle frykt og aggresjon.

Lek

3 .   D E N   Ø N S K E D E   A T F E R D E N   F O R E K O M M E R   O F T E R E

Hunden vil gjøre det som lønner seg, fordi atferd er egoistisk og fordelaktig for hunden selv. Den jobber enten for å oppnå noe den har lyst på, eller for å unngå et ubehag. Det å tro at hunden jobber for å «tilfredsstille» oss eller fordi den prøver å vise deg finger’n, er en stor misforståelse. Når vi jobber med å forsterke ønsket atferd, vil vi øke sannsynligheten for at denne atferden gjentas neste gang vi er i en lignende situasjon. Med andre ord: den atferden vi ikke ønsker, vil reduseres og etterhvert forsvinne. (Og psst: visste du at det å straffe hunden er vanedannende for hundeeieren? Har hundeeier oppnådd ønsket reaksjon med sin oppførsel, vil det øke sannsynligheten for at hundeeier gjentar den samme oppførselen neste gang. Don’t go there!)

4 .   D U   B L I R   M E R   G L A D

Hvordan vil du egentlig føle deg selv når du trener med hunden din? Ønsker du å bruke mye energi på å måtte «passe på» at hunden ikke gjør noe den ikke skal og våke den med haukeblikk, for ikke å nevne kjefte og smelle? Eller frister det mer å smile, le, fokusere på alt det dere får til og ha en positiv ladet treningsøkt? You tell me!;)

5 .   D U   T R E N E R   M E R   E F F E K T I V T

Hvis vi bruker straff og ubehag i treningen vår, lærer vi hunden hva den IKKE skal gjøre, og ikke hva vi ønsker den skal gjøre. Om du bruker ubehag i treningen din, må du dessuten bruke det hver gang hunden din gjør feil for at det skal være effektivt. Hvis du lar noen feil gå forbi uten å bemerke dem, vil ikke hunden din forstå at de er feil. Trener du med positiv forsterkning derimot (uten bruk av ubehag), leter vi heller etter det hunden gjør riktig og belønner det. Hunden din vil streve etter å gjøre riktig for å oppnå det den har lyst på.

Mali

6 .   D U   B Y G G E R   O P P   H U N D E N   D I N ,  I   S T E D E T   F O R   Å   B R Y T E   D E N   N E D

Med ubehag kommer mange bivirkninger. Ved positiv trening reduserer du risikoen for å få en passiv hund, som kan utvikle lært hjelpeløshet, og du slipper forhåpentligvis å slite med en hund som ikke våger å prøve ut ting på egenhånd. Faren for at hunden din skal utvikle sykdom og stress ved treningen reduseres også når man unngår å trene ved ubehag. Bygg hunden din opp, ikke bryt den ned!

 7 .   D U   S L I P P E R   Å   T R U E   H U N D E N   D I N

Hvis du trener ved hjelp av ubehag og negativ forsterkning, vil kommandoene dine bli til trusler og være ladet med «..ellers så…». Hunden jobber da, sannsynligvis litt dempet og redd, for å unngå et ubehag. Fyll heller kommandoene dine med forventninger om at det snart kommer noe hunden virkelig har lyst på. Hundens innsats og engasjement vil garantert stige!

8 .   D E T   E R   E T I S K   R I K T I G

Fysisk straffing av hunden er dårlig behandling, og i verste fall grov dyremishandling. Hunden din har ikke fortjent eller valgt en hundetrener som bruker ubehag og positiv straff i treningen sin. Dyrevelferdsloven sier at «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.», samt at det er forbudt å utøve vold mot dyr. Dyrevelferdsloven finner du her.

 

S M I L   –   V Æ R   G L A D   –   T R E N

Kilder: Dyrevelferdsloven, og «Klikkertrening for din hund» av Morten Egtvedt og Cecilie Køste