Har du gått kurs hos oss tidligere, men trenger inspirasjon til å holde motivasjonen oppe for å fortsette treningen? Da passer treningsgruppen for deg! :-)

CATCH Treningsgruppe - Hverdagslydighet & Aktivisering

"CATCH Treningsgruppe Hverdagslydighet & Aktivisering" er en blanding av kurs og fellestreninger spesielt rettet mot deg som vil ha en velfungerende familiehund. Treningsgruppen legges opp ved at vi har kurskveld og fellestrening annenhver gang. Kurskveldene blir det instruksjon med utvalgte temaer. Treningen tilpasses etter deltakernes nivå. De kveldene vi har fellestrening står man fritt til å trene på hva man vil. Det vil være instruktør tilstede på alle kveldene. Noen fellestreninger vil vi også bruke til å gå tur sammen.

Sentrale temaer på treningsgruppen vil være:

  • Gå pent i bånd med forstyrrelser (passeringstrening)
  • Innkalling
  • Selvkontrolløvelser (Bli, ikke hoppe, ikke stjele, passeringstrening)
  • Felles turer
  • Aktivisering (hinderløyper, balansetrening, søkstrening & innlæring av triks)

Instruktøren er selvfølgelig behjelpelig ved spørsmål og ønsker om veiledning, men kommer også til å trene med sin egen hund når vi har fellestreningskveldene i treningsgruppen.

Formålet med treningsgruppen er å gi jevn inspirasjon til målrettet hundetrening :-)

Det er et begrenset antall deltakere.

For å kunne delta i Treningsgruppen må du ha gått kurs hos oss før.

Tilleggsinformasjon

Treningsgruppen går mandager kl. 19-20.30

Sted: Hvalsmoen, Hønefoss

Treningsgruppen går over totalt 14 kvelder.

Mulighet for Drop-in dersom det er ledig plass.

Drop-in priser:

Drop-in kurskveld kr. 250,-

Drop-in fellestrening kr. 100,-

Kursinformasjon

Påmeldingsskjema